Uncategorized

Vexílla Regis pródeunt

Vexílla Regis pródeunt,
fulget crucis mystérium,
quo carne carnis cónditor
suspénsus est patíbulo.
Ớ ngọn cờ chói lòa, rực rỡ,
Vua trời đất kéo làm lệnh,
Là ý nhiệm thẳm sâu cao trọng,
Thánh Giá bày tỏ trước mặt ta.
Confíxa clavis víscera,
tendens manus, vestigia,
redemptiónis grátia
hic immolata est hostia.
Đấng tạo sanh liều mình chịu nạn,
Chết trên Thánh Giá rất thiết tha,
Khi Chúa chiụ treo trên cây hình khổ,
Đã nên độc giữ, khốn cực nhuốc nha.
Quo vulnerátus ínsuper
mucróne diro lanceae;
ut nos laváret crímine,
manávit unda et sánguine.
Quân dữ kia đã lại lấy lưỡi đòng,
đâm thâu vào nương long Chúa,
Máu và nước ròng ròng tuôn xuống,
càng thêm nhiều nỗi xót xa,
khác chi mạch nước thiêng mầu nhiệm,
Rửa tội khiên khắp cả loài ta.
Impléta sunt qui cóncinit
David fidéli cármine,
dicéndo natiónibus:
regnávit a ligno Deus.
Ấy lời ca Đavít thánh vương,
phán tiên tri rày đã ứng nghiệm.
Người rằng: Sau các dân dấy loạn,
dùng khổ hình giết Đấng Chí Tôn.
Nay Thánh Giá hoá nên của quý
làm ngai Chúa ngự trị càn khôn.
Arbor decóra et fúlgida,
ornáta regis púrpura,
elécta digno stípite
tam sancta membra tángere.
A Thánh Giá quý trọng tốt lành,
thật là cây báu châu chí thánh,
đã dầm nhuốm sắc điều rực rỡ,
là bửu huyết Vua cả thiên đàng!
Beáta, cujus bráchiis
prétium pepéndit saéculi!
Statéra facta est córporis,
praedam tulítque tártari.
Ớ cây cap trọng khôn lường,
trong trái đất cây nào dám ví,
vì bởi cây này đã đáng
chở Mình Chúa rất trọng rất sang!
Fundis aroma córtice,
vincis sapóre néctare,
jucúnda fructu fértili
pláudis triúmpho nóbili.
Ớ cây phúc lộc là dường nào,
được con Đức Chúa Trời treo đó,
mà làm của lễ tế vô giá,
dâng trót mình chuộc tội muôn dân.
Salve, ara, salve, víctima,
de passiónis glória,
qua vita mortem pértulit
et morte vitam réddidit.
Trời đất được vui mừng,
hỏa ngục kinh-khủng,
loài người đời đời khỏi khốn,
bởi nhờ cây có phước vô ngằn!
O crux, ave, spes única!
Hoc passiónis témpore
áuge piis iustítiam
reísque dona véniam.
A Thánh Giá chúng tôi kính thờ,
neo thần vững vàng, chúng tôi trông cậy
một Thánh Giá vô cùng phép tắc,
lòng chúng tôi yêu mến tin thành,
đều nhớ sự thương khó Chúa tôi;
lòng cung kính sấp mình khẩn nguyện,
người nhân đức ban ơn thêm sức
kẻ tội khiên cải dữ về lành.
Te, summa, Deus, Trínitas,
colláudet omnis spíritus;
quos per crucis mystérium
salvas, rege per saécula.
Amen.
Kính lạy Chúa cả Ba Ngôi,
đáng mọi loài kính tôn khâm phục,
khắp thảy trên trời dưới đất,
phải phượng thờ tôn kính hết lòng,
xin vì phép Thánh Giá nhiệm mầu,
cho chúng tôi được nhờ phần rỗi,
sau được tới tiêu diêu Thiên quốc,
là Nước Chúa hưởng phước vô cùng.
Amen.
Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s