Uncategorized

Kinh ông Thánh Giuse Bầu Cử (Ad te Beate Joseph)

Ad te, beáte Joseph, in tribulatióne nostra confú-gimus, atque, imploráto Sponsæ tuæ sanctíssimæ auxílio, patrocínium quo-que tuum fidénter expó-scimus. Per eam, quǽ-sumus, quæ te cum immaculáta Vírgine Dei Genetríce conjúnxit, cari-tátem, perque patérnum, quo Púerum Jesum ampléxus es, amórem, súpplices deprecámur, ut ad hereditátem, quam Jesus Christus acquisívit Sán-guine suo, benígnus respícias, ac necessitátibus nostris tua virtúte et ope succúrras.

Tuére, o Custos providentíssime divínæ Famíliæ, Jesu Christi súbolem eléctam; próhibe a nobis, amantíssime Pater, omnem errórum ac corruptelárum luem; pro-pítius nobis, sospitátor noster fortíssime, in hoc cum potestáte tenebrárum certámine e cælo adésto; et sicut olim Púerum Jesum e summo eripuísti vitæ discrímine, ita nunc Ecclésiam sanctam Dei ab hostílibus insídiis atque ab omni adversitáte defénde: nosque síngulos perpétuo tege patrocínio, ut ad tui exémplar et ope tua suffúlti, sancte vívere, pie émori, sempiternámque in cælis beatitúdinem ássequi possímus. Amen.

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng tôi chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng tôi mắc phải. Chúng tôi đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng tôi, thì chúng tôi cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng tôi như vậy. Chúng tôi xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh, là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng tôi xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng tôi còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng tôi xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng tôi xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng tôi khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng tôi, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng tôi đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng tôi cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng tôi được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.


* Đọc khi làm việc tháng Mân-Côi. Kẻ nào đọc kinh này có thể lãnh ơn tiểu xá.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s