Uncategorized

Kinh Dâng Loài Người Ta Cho Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu

Jesu dulcíssime, Redémptor humáni géneris, réspice nos ad altáre (Extra ecclesiam vel oratorium: ante conspéctum) tuum humíllime provolútos. Tui sumus, tui esse vólumus; quo autem tibi conjúncti fírmius esse possímus, en hódie sacratíssimo Cordi tuo se quisque nostrum sponte dédicat. Te quidem multi novére nunquam; te, spretis mandátis tuis, multi repudiárunt. Miserére utrorúmque, benigníssime Jesu, atque ad sanctum Cor tuum rape univérsos.


Rex esto, Dómine, nec fidélium tantum qui nullo témpore discessére a te, sed etiam prodigórum filiórum qui te reliquérunt: fac hos, ut domum patérnam cito répetant, ne miséria et fame péreant.

Rex esto eórum, quos aut opiniónum error decéptos habet, aut discórdia separátos, eósque ad portum veritátis atque ad unitátem fídei révoca, ut brevi fiat unum ovíle et unus pastor.

Rex esto, eórum ómnium, qui in ténebris idololatríæ aut islamísmi adhuc versántur, eósque in lumen regnúmque tuum vindicáre ne rénuas. Réspice dénique misericórdiæ óculis illíus gentis fílios, quæ támdiu pópulus eléctus fuit: et Sanguis, qui olim super eos invocátus est, nunc in illos quoque redemptiónis vitǽque lavácrum descéndat.

Largíre, Dómine, Eccléssiæ tuæ secúram cum incolumitáte libertátem; largíre cunctis géntibus tranquillitátem órdinis; pérfice, ut ab utróque terræ vértice una résonet vox: Sit laus divíno Cordi, per quod nobis parta salus: ipsi glória et honor in sǽcula. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu dịu ngọt vô cùng, là Đấng đã chuộc tội cả và loài người ta, xin Chúa tôi đoái thương chúng tôi đang lấy lòng khiêm nhường sấp mình trước bàn thờ Chúa tôi (hoặc nếu ngoài nhà thờ thì đọc: trước mặt Chúa); chúng tôi vốn thuộc về Chúa tôi cùng muốn thuộc về Chúa tôi liên, song chúng tôi ước ao hợp làm một cùng Chúa tôi cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay chúng tôi thay thảy rắp lòng đến dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa tôi. Thương ôi! Có nhiều người chưa hề biết Chúa tôi, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn và dể duôi Chúa tôi. Xin Chúa cực khoan cực nhân thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim cực thánh Chúa tôi.

Xin Chúa tôi chẳng những là làm Vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà lại làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa tôi, cùng đưa chúng nó về nhà Cha là Trái Tim Chúa tôi cho sớm, để chúng nó khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng.


Xin Chúa tôi làm Vua những kẻ lạc đàng theo đạo rối hay là bất thuận chẳng hợp với Hội Thánh Chúa tôi, thì xin Chúa tôi dắt về đàng thật nẻo chính, để mọi người đều tin như nhau và chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Lại xin Chúa tôi hãy làm Vua các kẻ còn ở nơi tối tăm thờ lạy bụt thần hay là theo đạo Mahomét mà dủ thương chúng nó nhận biết sự sáng thật cùng phục quyền Đức Chúa Trời. Sau hết xin Chúa tôi ghé mặt nhân từ đến dòng dõi những kẻ đã làm dân riêng Chúa lâu đời: xưa chúng nó đã gọi xuống Máu cực thánh trên đầu mình chúng nó; rầy xin Chúa tôi hãy lấy Máu cực trọng ấy để rửa các kẻ ấy cho được lãnh ơn cứu chuộc và sự sống phần linh hồn.

Ớ Chúa tôi, xin ban sự bằng yên, sự thong dong cho Hội Thánh Chúa tôi càng ngày càng thịnh, cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái Tim cực thánh vì đã mua chuộc ơn cứu rỗi cho chúng tôi: Tán tạ, sáng danh Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.


* Đức Giáo Hoàng Piô XI đã truyền mọi năm đến ngày lễ Chúa Kitô làm Vua thì các nhà thờ phải đọc kinh này, dânh mình và con chiên cho Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu. Kẻ nào chịu Mình Thánh Chúa, xưng tội trước/sau ngày lễ Chúa Kitô Vua 8 ngay, và đọc một kinh Lạy Cha cùng một kinh Kính Mừng cầu cho ý nguyện Đức Giáo Hoàng thì được ân đại xá.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s