Uncategorized

Kinh Vực Sâu (De Profundis)

il_fullxfull.824568443_rlc4

De profúndis clamávi ad te, Dómine! Dómine, exáudi vocem meam: Fiant aures tuæ intendéntes, in vocem deprecatiónis meæ. Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? Quia apud te propitiátio est: et propter legem tuam sustínui te, Dómine. Sustínuit ánima mea in verbo ejus: sperávit ánima mea in Dómino. A custódia matutína usque ad noctem: speret Israël in Dómino. Quia apud Dóminum misericórdia: et copiósa apud eum redémptio. Et ipse rédimet Israël, ex ómnibus iniquitátibus ejus. Tôi lạy Chúa tôi! tôi ở dưới vực sâu kêu lên Chúa tôi, xin Chúa tôi hãy thẩm nhận lời tôi kêu van. Hãy lắng nghe tiếng tôi cầu xin. Nếu Chúa tôi chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa tôi hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa tôi phán hứa, tôi đã trông cậy Chúa tôi. Linh hồn tôi cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa tôi. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
V. A porta ínferi.
R. Érue, Dómine, ánimam ejus (vel ánimas eórum).
X. Lạy Chúa tôi, xin cứu lấy linh hồn Mỗ (hoặc các linh hồn)
Đ. Cho khỏi tù ngục.
V. Réquiem ætérnam dona ei (vel eis), Dómine.
R. Et lux perpétua lúceat ei (vel eis).
X. Lạy Chúa tôi, xin ban cho linh hồn Mỗ (hoặc các linh hồn) được nghỉ ngơi đời đời,
Đ. Và được sáng soi vô cùng.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
X. Lạy Chúa tôi, xin nghe lời tôi cầu xin.
Đ. Và cho tiếng tôi kêu thấu đến trước Chúa.
Deus, cui próprium est miseréri semper et párcere: te súpplices exorámus pro ánima fámuli tui N. (fámulæ tuæ N.), quam de hoc sæculo migráre jussísti, ut non tradas eam in manus inimíci, neque obliviscáris in finem, sed júbeas eam a sanctis angelis súscipi, et ad pátriam paradísi perdúci ; ut quia in te sperávit et crédidit, non pænas inférni sustíneat, sed gáudia ætérna possídeat. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liên mãi, chúng tôi sấp mình kêu xin Chúa tôi, cho linh hồn Mỗ (hoặc linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em họ hàng, bạn hữu chúng tôi) đã qua đời, xin Chúa tôi chớ để các linh hồn ấy phải tay ma quỉ, đừng quên linh hồn (hoặc các linh hồn) ấy đời đời, một khiến Thánh Thiên Thần nhận lấy đưa lên Thiên Đàng, để cho những linh hồn khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi hoả ngục, được lên Thiên Đàng, hưởng phúc vui vẻ vô cùng.
Fidélium Deus, ómnium cónditor et redémptor: animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum; ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus sancti Deus: per ómnia sæcula sæculórum. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên và cứu chuộc các kẻ tin; xin Chúa tôi hãy lấy lòng rất nhân từ, mà tha hết mọi tội-lỗi cho các linh hồn nam nữ, là những người khi còn sống đã có lòng thờ phượng Chúa tôi; vì các linh hồn ấy hằng ước trông cho được chịu lấy ơn dương-thứ, bởi lời nguyện nhân lành dâng cho Chúa tôi. Vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng. Amen.
V. Fidélium ánimæ, per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
R. Amen.
X. Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi hãy lấy lòng thương xót cho các linh hồn được nghỉ ngơi ở chốn bằng yên.
Đ. Amen.
Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s