Uncategorized

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptóris Mater, quæ pérvia cæli porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, Súrgere qui curat, pópulo: tu quæ genuísti, Natúra miránte, tuum sanctum Genitórem, Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore sumens illud Ave, peccatórum miserére. Kính lạy Mẹ dưỡng sanh Cứu-Thế,
Cửa Thiên Đàng rộng mở thinh thinh,
Sao bắc đẩu dẫn đàng biển hiểm,
Xin giúp đỡ lụy ngã sanh linh,
Lo chỗi dậy ăn năn cải quá,
Mẹ đã sinh Đấng thánh tôn vinh,
Thật mọi loài sửng sờ ngơ ngẩn;
Ớ Đức Nữ chung thỉ khiết trinh,
Xưa nhậm lời Thần chào mừng kính,
Xin thương dân nặng nỗi tội tình.
In Adventu: 
V. Ángelus Dómini nuntiávit Maríæ.
R. Et concépit de Spíritu Sancto.

ORÉMUS:
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et ✠ crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúmdem Christum Dóminum nóstrum.
R. Amen.
Trong Mùa Át (Mùa Vọng):
X. Đức Chúa Lời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Đ. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

CHÚNG TÔI HÃY CẦU NGUYỆN: 
Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng tôi, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thất Chúa Kirixitô, là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết ✠ trên cây Thánh Giá cho chúng tôi ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi.
Đ. Amen.
A primis Vesperis Nativitatis, et deinceps:
V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti.
R. Dei Génitrix, intercéde pro nobis!

ORÉMUS:
Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte fœcúnda, humáno géneri prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nóstrum Jesum Christum Fílium tuum.
R. Amen.
Từ Giờ Mùi thứ I Lễ Sinh Nhật cho đến Giờ Mùi thứ II đoạn Lễ Nến:
X. Sinh đẻ đoạn, Mẹ còn đồng trinh sạch sẽ
Đ. Lạy Mẹ Chúa Lời, hãy cầu bầu cho chúng tôi!

CHÚNG TÔI HÃY CẦU NGUYỆN:
Lạy ơn Đức Chúa Lời, Chúa đã ban cho rất Thánh Đồng-Trinh Maria sinh Con, thì thiên hạ được phần rỗi; xin Chúa ban cho chúng tôi được nhờ lời Người bầu cử cho chúng tôi, vì bởi Người chúng tôi đã được chịu lấy Đấng làm đầu cội rễ sự sống, là Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng tôi là Con Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa và Đức Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng.
Đ. Amen.

Ca vãn kính Ðức Mẹ từ Giờ Mùi (Vesperae I) ngày thứ bảy trước ngày Lễ Cả thứ nhất mùa Át cho đến Giờ Mùi (Vesperae II) ngày Lễ Nến, là ngày mồng 2 tháng Februariô

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s