Uncategorized

Tota pulchra es, Maria

2828015457_fb0d832fde_b

V. Tota pulchra es, María!
R. Tota pulchra es, María!
X. Ôi Maria, Đức Bà tuyệt xinh tuyệt đẹp!
Đ. Ôi Maria, Đức Bà tuyệt xinh tuyệt đẹp!
V. Et mácula originális non est in te.
R. Et mácula originális non est in te.
X. Và tội tổ tông truyền chẳng hề có nơi Bà.
Đ. Và tội tổ tông truyền chẳng hề có nơi Bà.
V. Tu, glória Jerúsalem.
R. Tu, lætítia Israel.
X. Đức Bà là vinh hiển của thành Giêrusalem.
Đ. Đức Bà là hoan hỷ của dân Israel.
V. Tu, honorificéntia pópuli nostri.
R. Tu, advocáta peccatórum.
X. Đức Bà là hiên ngang của dân tộc chúng tôi.
Đ. Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
V. O María!
R. O María!
X. Ôi Maria!
Đ. Ôi Maria!
V. Virgo prudentíssima!
R. Mater clementíssima!
X. Đức Nữ cực khôn cực ngoan!
Đ. Đức Mẹ cực khoan cực nhân!
V. Ora pro nobis.
R. Intercéde pro nobis ad Dóminum Jesum Christum.
X. Xin cầu cho chúng tôi.
Đ. Xin cầu cùng Đức Chúa Giêsu Kitô cho chúng tôi.
V. In Conceptióne tua, Virgo, immaculáta fuísti:
R. Ora pro nobis, Patrem, cujus Fílium peperísti.
X. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, khi Người mới dựng thai trong lòng mẹ, Người chẳng chút tì ố
Đ. Xin cầu cùng Đức Chúa Cha cho chúng tôi, vì Đức Bà đã sinh Con của Người
V. Dómina, prótege oratiónem meam.
R. Et clámor meus ad te véniat.
X. Lạy Chúa Bà, xin giúp lời tôi cầu xin.
Đ. Và cho tiếng tôi kêu thấu đến trước Bà.
ORÉMUS:
Deus, qui per immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum præparásti: quaesumus; ut, qui ex morte eiúsdem Filii tui prævísa eam ab omni labe præservásti, nos quoque mundos eius intercessióne ad te perveníre concédas. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.
CHÚNG TÔI HÃY CẦU NGUYỆN:
Lạy ơn Đức Chúa Trời, là Đấng đã dọn trong lòng Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội một cung điện xứng đáng cho Con Chúa ngự. Vì Chúa đã thấy trước công nghiệp khổ hình của Con Chúa, nên Chúa đã giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh khỏi bị tì ố. Nhờ lời Người cầu bầu, xin cho chúng tôi được trong sạch mà đến cùng Chúa. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.
Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s