Uncategorized

Octavo Kalendas Januarii, Luna quinta decima, Anno MMXV Domini

s-l1600 (2)

Octavo Kalendas Januárii:

Anno a creatióne mundi, quando in princípio Deus creávit cælum et terram, quínquies millésimo centésimo nonagésimo nono: A dilúvio autem, anno bis millésimo nongentésimo quinquagésimo séptimo: A nativitáte Abrahæ, anno bis millésimo quintodécimo: A Moyse et egréssu pópuli Israël de Ægypto, anno millésimo quingentésimo décimo: Ab unctióne David in Regem, anno millésimo trigésimo secúndo; Hebdómada sexagésima quinta, juxta Daniélis prophetíam: Olympíade centésima nonagésima quarta: Ab urbe Roma cóndita, anno septingentésimo quinquagésimo secúndo: Anno Impérii Octaviáni Augústi quadragésimo secúndo, toto Orbe in pace compósito, sexta mundi ætáte, Jesus Christus ætérnus Deus, æterníque Patris Fílius, mundum volens advéntu suo piíssimo consecráre, de Spíritu Sancto concéptus, novémque post conceptiónem decúrsis ménsibus (Hic vox elevátur, et ómnes genua flectunt), in Béthlehem Judæ náscitur ex María Vírgine factus Homo:
(Hic autem in priori voce dicítur, et in tono passiónis)
Natívitas Dómini nostri Jesu Christi secúndum carnem.

Ngày 25 tháng mười-hai:

Vào năm thứ 5199 từ lúc tạo thiên lập địa, khi Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất: Vào năm thứ 2957 từ khi lụt đại hồng thuỷ: Vào năm thứ 2015 từ khi Tổ Phụ Ábaraham sinh ra: Vào năm thứ 1510 từ khi Maisen đem dân Isarae ra khỏi nước Êgíptô: Vào năm thứ 1032 từ khi Đavít chịu xức dầu phong làm Vua: Trong tuần lễ thứ 65, như Đaniêl đã nói tiên tri: Vào Thế vận hội thứ 194: Vào năm 752 từ khi La Mã được thành lập: Vào năm thứ 42 triều đại hoàng đế Âucuxitô; Cả và thiên hạ bình an thới thịnh: Trong kỳ thứ 6 của thế gian: Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đức Chúa Trời hằng sống vô cùng, là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, đã muốn thánh hoá thế gian này, bởi lòng lành Người mà đến: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã chịu thai: Chịu thai 9 tháng đoạn, (Thầy nâng giọng lên cao hơn, và mọi người bái gối) tại Belem trong nước Giuđêa, Người đã sinh ra bởi Đức Bà Maria Đồng Trinh, và đã hóa thân làm Người:
(Thầy đổi giọng hát như thể đọc bài Thương Khó)
Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, Giáng Sinh bởi xác thịt!

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s