Uncategorized

Ad Angelos Custodes

Aña: Sancti Ángeli, Custódes nostri, deféndite nos in prœlio, ut non pereámus in treméndo judício.

Câu Xướng: Chúng tôi lạy ơn các Thánh Thiên Thần bản mệnh, xin hằng bênh vực che trở chúng tôi đang khi chiến trận cùng kẻ thù thế gian này.

V. Angelis suis Deus mandávit de te,
R. Ut custódiant te in ómnibus viis tuis.
X. Đức Chúa Trời đã lệnh cho Thiên Thần Người săn sóc ngươi.
Đ. Để gìn giữ ngươi trên khắp nểo đường.

Oremus: Deus, qui ineffábili providéntia sanctos Angelos tuos ad nostram custódiam míttere dignáris: largíre supplícibus tuis; et eórum semper protectióne deféndi et ætérna societáte gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Ta hãy cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chụa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã định liệu cho có Đức Thánh Thiên Thần coi sóc gìn giữ chúng tôi, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ Đức Thánh Thiên Thần coi sóc, cho chúng tôi đáng chịu ơn Người bầu cử chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời, cho ngày sau chúng tôi được hưởng phần phúc cùng Người đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Custos mi Angele gloriose: qui ex caelesti hierarchia fuisti divinitus ab ortu nativitatis meae ex utero ad mei custodiam deputatus; te deprecor humiliter, et devote, ut me tibi commissum sic illumines munias et defendas; hoste propulso maligno: ut nedum a malis compescas operibus; sed etiam ad bonum tua virtute solicites et inducas; ac tup demum opitulante patrocinio, me tuum concivem facias, et supernorum. Per Christum dominum nostrum. Amen.

Tôi thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, tôi cám ơn Đức Thánh Thiên Thần, giữ tôi từ thuở mới sinh đến nay, cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy tôi, mở lòng cho tôi biết được đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy tôi cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần, giữ tôi ban ngày, xem tôi ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cảm dỗ được tôi. Tôi lạy Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho tôi, thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ. Đến khi tôi lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn tôi được lên ở cùng Đức Chúa Trời, và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s