Uncategorized

Tuần Bát Nhật cầu cho sự hợp nhất các Kitô hữu

Aña: «Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint : ut credat mundus, quia tu me misísti.» Jn. XVII, 20.

Câu Xướng: «Lạy Cha, Con xin cho những kẻ ấy cả thay thảy đều hợp làm một với nhau, như Cha hợp làm một cùng Con và Con hợp làm một cùng Cha, thì cũng xin cho các kẻ ấy hợp làm một cùng Ta, để cho thiên hạ tin thật Cha đã sai Con.» Gioan. 17, 20.

V. Et ego dico tibi, quía tu es Petrus.
R. Et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam.
X. Vậy Tao bảo cho mày hay: mày là Phêrô.
Đ. Và trên Đá này Tao sẽ xây Hội Thánh Tao.

Oremus: Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiæ túæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris: Qui vivis et regnas Deus per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

Ta hãy cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu Kirixitô, Chúa tôi đã phán bảo các Tông Đồ Chúa rằng: «Tao để sự bằng an lại cho bay, Tao ban bằng an của Tao cho bay.» Xin Chúa chớ chấp tội chúng tôi, song xin Chúa trông đến đức tin của Hội Thánh Chúa, mà ban cho Hội Thánh được an bình và hợp nhất, theo ý Chúa muốn. Vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

CÁC Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN BÁT NHẬT HỢP NHẤT

Ngày 18 tháng 1 (Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô tại Rôma) - Cầu cho các Kitô hữu được nhận biết Hội Thánh Rôma là Mẹ và là Nữ Hoàng; cầu cho các con chiên lạc đàng được trở về hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chủ chiên.
Ngày 19 tháng 1 - Cầu cho Giáo Hội Chính Thống được hòa hợp làm một cùng Giáo Hội Rôma
Ngày 20 tháng 1 - Cầu cho các tín hữu Anh Giáo được trở về cùng Giáo Hội Rôma
Ngày 21 tháng 1 - Cầu cho các tín hữu thuộc về các giáo phái tại Âu Châu được trở về cùng Giáo Hội Rôma
Ngày 22 tháng 1 - Cầu cho các tín hữu thuộc về các giáo phái tại Hoa Kỳ được trở về cùng Giáo Hội Rôma
Ngày 23 tháng 1 - Cầu cho các tín hữu Công Giáo đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà xa lìa Chúa sẽ được trở về cùng Hội Thánh và chịu các Bí Tích
Ngày 24 tháng 1 - Cầu cho người Do-Thái nhận biết Đức Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai
Ngày 25 tháng 1 (Lễ Thánh Phaolô Trở Lại)- Cầu cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối sự chết biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời; Cầu cho Hội Thánh được càng ngày càng rộng sáng ra

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s