Uncategorized

Những điều phải ngắm hằng ngày

tumblr_n0ahp7GZOi1rkxkpfo1_1280.jpg

Memento,
tuum esse hodie:

1. Deum glorificare,
2. Jesum imitare,
3. Beatissimum Virginem et Sanctos venerari,
4. Angelos invocare,
5. Animam salvare,
6. Corpus mortificare,
7. Virtutes a Deo exorare,
8. Peccata expiare,
9. Paradisum comparare,
10. Infernum evitare,
11. Aeternitatem considerare,
12. Tempus bene applicare,
13. Proximum ædificare,
14. Mundum formidare,
15. Dæmones impugare,
16. Passiones frenare,
17. Mortem semper exspectare,
18. Ad judicium te præparare.

Hỡi người giáo hữu,
Khuyên nhớ bữa nay,
Mười tám điều này,
Giục lòng nắm giữ:

Một là Chúa Cả tán tạ khong khen.
Hai là soi gương Chúa xưa xuống thế.
Ba là nguyện cầu Chúa Bà, các thánh.
Bốn là tôn kính Thiên Thần giữ ta.
Năm là lo xa cứu mình cho rỗi.
Sáu là thống hối, hãm xác lập công.
Bảy là tập tành đi đàng nhân đức.
Tám là hết sức lánh tội cho xa.
Chín là ngắm đời tạm, sau muôn kiếp.
Mười là chắt lót năm tháng ngày giờ.
Mười một thiên đàng khá toan cướp lấy.
Mười hai địa ngục phải tránh, phải nhờn.
Mười ba thuận hòa anh em ai nấy.
Mười bốn khinh dể thế tục phàm gian.
Mười lăm tà ma chiến trường chống trả.
Mười sáu từ giã dứt bỏ tư tình.
Mười bảy như mình lâm chung cam chịu.
Mười tám lo liệu trả lẽ án tra.

Lịch Địa Phận Đàng Trong Bên Tây, Năm Giáng Sinh 1900 (Canh Tí Niên)
Tân Định, Bản In Địa Phận Sài Gòn

Advertisements
Standard
Uncategorized

Lễ Sinh Nhật đức Bà

tumblr_ni05wfxWtt1sknvnko1_1280.jpg

Hôm nay lễ Đức Mẹ sinh ra,
Khắp Hội Thánh tung hô tán tạ;
Chốn Linh bạc Tổ Tông ngóng đợi,
Được tin lành hoan hỉ bội gia.
Khấp khởi tựa cá khô được nước,
Hớn hở dường hạn cả gặp mưa.
Muôn dân còn trong chốn tối tăm,
Mừng thấy Sao Mai đã mọc tỏ,
Bốn nghìn dư, hằng năm khao khát,
Vui xem Tòa Chúa mới dựng ra.
Gồm no phúc lạ nên thánh cả,
Đồ sộ xa xem tựa tháp ngà,
Đồng máu, đồng loài,
Chẳng lây tội Tổ,
Rất thanh, rất tịnh,
Nào đúng bợn nhơ.
Đức Nữ như giống báu trọng thiêng,
Mọi đấng sang hèn,
Thảy đều yêu mến;
Đức Bà tựa gương nhân phúc đức,
Muôn dân lớn mọn,
Ai chẳng đàn hòa?
Mẹ khác nào tàu thánh Nôe,
Hầu chở chúng dân hèn
Cơn đắm đuối;
Bà ví thể lầu Vua Đavít,
Để rước Vị Cứu Thế
Ngự sớm trưa.
Sao Bắc Đẩu sáng ngời,
Đem đàng kẻ vượt qua thương hải;
Cửa Thiên Đàng rộng mở,
Hứng dạ người tuôn đến Thiên Tòa.
Rực rỡ thể lầu vàng,
Ai nhắm nhía, nấy càng trong sạch;
Thơm tho dường hoa nở,
Kẻ giắt, cầm, mình được chói lòa.
Đã rất tốt, lại nên trọn lành,
So đấng gái: trên đời mấy kẻ?
Chỉn có tài, thêm nhiều phúc lạ,
Nhắm loài người, dưới thế một Bà.
Dám xin Đức Nữ
Cực khoan cực nhân,
Đoái nhìn kẻ mồ côi,
Được an bề nương dựa;
Cúi lạy Đức Bà
Rất mầu rất nhiệm,
Thương giúp người tội lỗi,
Chu đủ sức cải chừa.
An ủi kẻ âu lo,
Viếng thăm người tật bệnh;
Dắt dìu con xiêu lạc,
Ngăn đón chúng sa đà.
Cúi xin phù hộ các giáo nhân,
Được vững cầm đạo chính;
Khẩn nguyện đuổi xua loài quỉ mị,
Hầu phá tuyệt thói tà.
Lạy Mẹ, như trái cậy trên đời,
Cho con được sống lành dưới thế.
Amen.


Thiên Chúa Thánh Giáo, Imprimerie de la Mission, 1955

Standard
Uncategorized

Kính Mừng Các Vị Thánh Việt-Nam


A các Thánh Tử Đạo Việt-Nam!
Rầy đã khỏi ngụ sủng chơi vơi,
Muôn kiếp tiêu diêu, hưởng cõi trời;
Vì trước hằng vâng noi Thánh Đạo;
Gặp cơn nguy ngặt dạ khôn lơi.
Liều mình giảng đạo xứng tông đồ,
Trăm nỗi lao đao chẳng sa hồ,
Trảy biển trèo non tìm chúng lạc,
Cứu nhân dân khỏi vực khiên ô.
Lời lành nẻo thật có gương soi,
Nên dẫu gay go cũng dễ noi,
Như đuốc loà, như sao sáng rạng,
Soi cho kẻ vượt biển xa khơi.
Đạo thầy vẽ dạy tớ chuyên ghi,
Chẳng dám sai ngoa một mảy vi,
Rầy được lãnh phần đồng nhất cuộc,
Tớ thầy vui hộ chẳng phân li.
Vì lòng giữ đạo khốn đa đoan,
Kẹp khảo lưu đồ thám phận oan,
Chức quí quyền sang vô cảm động,
Đe loi nạt nộ nõ kinh hoàng.
Nhiều bề khổ cực chốn lao tù,
Kiên chí giao công chống kẻ thù,
Nay đáng triều thiên rất quí trọng,
Nên gương nỗ lực rạng thiên thu.
Cùm xiềng để mặc chẳng thương thân,
Phó mặc khoanh dây, mặc gươm trần.
Trông phúc ngày sau trên cõi thọ,
Vui thay ngự giữa hội linh thần.
Mừng các thánh nguyện tiếng vang lừng,
Xin đoái thương dân giữa thế trần,
Ban xuống ơn trên cho nhuần mát,
Nước an đạo thịnh khắp xa gần.
Cầu bầu khẩn nguyện chúng thương tình,
Tội lỗi tha rồi khỏi địa hình,
Thảy thảy đời nay tu chính đạo,
Trông sau ngõ hưởng một công linh.
Amen.


– Đ. Hồ-Ngọc-Cẩn (Việt-Nam Công Thần Hiển Thánh Tử Đạo, 1919, Imprimerie de la Société des Missions-Étrangères)

Standard