Phụng Vụ

Ordinarium Missæ (Phần chung của Thánh Lễ)

TẢI VỀ BẢN PDF / DOWNLOAD PDF / TÉLÉCHARGER EN PDF

Advertisements
Standard
kinh, Uncategorized

Kinh «Ớ Chúa Hài Đồng»

aaffb0a73a5f863e54b94c8131fdf606--magi-beautiful-paintings

Ớ Chúa Hài Đồng,
Giáng sinh Cứu Thế;
Nửa đêm giờ tý,
Chúa mới hiện điềm.


Đức Mẹ cầu nguyện,
Tưởng trong kinh Sấm;
Đức Mẹ tưởng ngắm,
Chúa mới ra ngoài.


Mẹ trải khăn dài,
Vấn Con bồng lấy,
Đức Mẹ khi ấy,
Thảm thiết thương thay!


Chúa sinh mùa này,
Lạnh lùng giá rét!
Mẹ nhìn sau trước
Chẳng có nơi nào.


Mẹ để Chúa vào
Nằm trong máng cỏ
Lừa bò quỳ thở,
Dâng ấm chút hơi.


Đức Mẹ vâng lời
Chúa Cha truyền dạy.
Thiên Thần khi ấy,
Hiện xuống lâm chiêu.


Đàn hát dập dìu,
Xướng ca lừng lẫy.
Giuse thức dậy,
Khi đứng khi quỳ.


Ngọc sáng lưu ly
Hào quang tỏ rạng.
Thiên Thần truyền đoạn,
Tiều mục tiều phu,


Hái củi dâng vô;
Nhìn xem thấy Chúa,
Hài Nhi nho nhỏ,
Thật Chúa làm Người.


Chúa mới ra đời
Giáo nhân chi pháp
Quỳ mà khép nép,
Mất vía hồn kinh.


Thật Người Tiên Sinh
Nhiều ơn cực trọng;
Ba Vua lóng nhóng,
Tìm Chúa, trảy sang.


Đến ngã ba đàng,
Ba Vua hợp đó.
Ba Vua nói khó
Truyện Chúa ra đời.


Ngõ được hản lời,
Cho tường mọi nỗi.
Rôđê bối rối,
Mới hỏi các thầy:


Sấm ký tỏ bày,
Bêlem chính sở.
Rôđê thêm sợ,
Giả trước đi sau;


Giục giã đi mau
Sao sao tôi tới.
Ba Vua không đợi,
Bươn bả xuất hành.


Trực chỉ Bê Thành,
Phượng thờ Cứu Thế.
Ba Vua dâng lễ;
Ba vật ý mầu.


Ba Vua thôi chầu,
Trở về bản quốc:
Ba Vua dạ thật,
Trọn đời làm tôi.


Amen.


– Thiên Chúa Thánh Giáo Nhật Khóa

Standard
Uncategorized

Những điều phải ngắm hằng ngày

tumblr_n0ahp7GZOi1rkxkpfo1_1280.jpg

Memento,
tuum esse hodie:

1. Deum glorificare,
2. Jesum imitare,
3. Beatissimum Virginem et Sanctos venerari,
4. Angelos invocare,
5. Animam salvare,
6. Corpus mortificare,
7. Virtutes a Deo exorare,
8. Peccata expiare,
9. Paradisum comparare,
10. Infernum evitare,
11. Aeternitatem considerare,
12. Tempus bene applicare,
13. Proximum ædificare,
14. Mundum formidare,
15. Dæmones impugare,
16. Passiones frenare,
17. Mortem semper exspectare,
18. Ad judicium te præparare.

Hỡi người giáo hữu,
Khuyên nhớ bữa nay,
Mười tám điều này,
Giục lòng nắm giữ:

Một là Chúa Cả tán tạ khong khen.
Hai là soi gương Chúa xưa xuống thế.
Ba là nguyện cầu Chúa Bà, các thánh.
Bốn là tôn kính Thiên Thần giữ ta.
Năm là lo xa cứu mình cho rỗi.
Sáu là thống hối, hãm xác lập công.
Bảy là tập tành đi đàng nhân đức.
Tám là hết sức lánh tội cho xa.
Chín là ngắm đời tạm, sau muôn kiếp.
Mười là chắt lót năm tháng ngày giờ.
Mười một thiên đàng khá toan cướp lấy.
Mười hai địa ngục phải tránh, phải nhờn.
Mười ba thuận hòa anh em ai nấy.
Mười bốn khinh dể thế tục phàm gian.
Mười lăm tà ma chiến trường chống trả.
Mười sáu từ giã dứt bỏ tư tình.
Mười bảy như mình lâm chung cam chịu.
Mười tám lo liệu trả lẽ án tra.

Lịch Địa Phận Đàng Trong Bên Tây, Năm Giáng Sinh 1900 (Canh Tí Niên)
Tân Định, Bản In Địa Phận Sài Gòn

Standard
Uncategorized

Lễ sinh nhật Đức Bà

tumblr_ni05wfxWtt1sknvnko1_1280.jpg

Hôm nay lễ Đức Mẹ sinh ra,
Khắp Hội Thánh tung hô tán tạ;
Chốn Linh bạc Tổ Tông ngóng đợi,
Được tin lành hoan hỉ bội gia.
Khấp khởi tựa cá khô được nước,
Hớn hở dường hạn cả gặp mưa.
Muôn dân còn trong chốn tối tăm,
Mừng thấy Sao Mai đã mọc tỏ,
Bốn nghìn dư, hằng năm khao khát,
Vui xem Tòa Chúa mới dựng ra.
Gồm no phúc lạ nên thánh cả,
Đồ sộ xa xem tựa tháp ngà,
Đồng máu, đồng loài,
Chẳng lây tội Tổ,
Rất thanh, rất tịnh,
Nào đúng bợn nhơ.
Đức Nữ như giống báu trọng thiêng,
Mọi đấng sang hèn,
Thảy đều yêu mến;
Đức Bà tựa gương nhân phúc đức,
Muôn dân lớn mọn,
Ai chẳng đàn hòa?
Mẹ khác nào tàu thánh Nôe,
Hầu chở chúng dân hèn
Cơn đắm đuối;
Bà ví thể lầu Vua Đavít,
Để rước Vị Cứu Thế
Ngự sớm trưa.
Sao Bắc Đẩu sáng ngời,
Đem đàng kẻ vượt qua thương hải;
Cửa Thiên Đàng rộng mở,
Hứng dạ người tuôn đến Thiên Tòa.
Rực rỡ thể lầu vàng,
Ai nhắm nhía, nấy càng trong sạch;
Thơm tho dường hoa nở,
Kẻ giắt, cầm, mình được chói lòa.
Đã rất tốt, lại nên trọn lành,
So đấng gái: trên đời mấy kẻ?
Chỉn có tài, thêm nhiều phúc lạ,
Nhắm loài người, dưới thế một Bà.
Dám xin Đức Nữ
Cực khoan cực nhân,
Đoái nhìn kẻ mồ côi,
Được an bề nương dựa;
Cúi lạy Đức Bà
Rất mầu rất nhiệm,
Thương giúp người tội lỗi,
Chu đủ sức cải chừa.
An ủi kẻ âu lo,
Viếng thăm người tật bệnh;
Dắt dìu con xiêu lạc,
Ngăn đón chúng sa đà.
Cúi xin phù hộ các giáo nhân,
Được vững cầm đạo chính;
Khẩn nguyện đuổi xua loài quỉ mị,
Hầu phá tuyệt thói tà.
Lạy Mẹ, như trái cậy trên đời,
Cho con được sống lành dưới thế.
Amen.


Thiên Chúa Thánh Giáo, Imprimerie de la Mission, 1955

Standard